Forside

Om Ejby Bylaug

​Ejby Bylaug blev stiftet den 13. maj 1935 af beboere i Ejby og omegn. Bypladsen var dengang byens mødding.
Ved fælles hjælp blev den omdannet til en plads med græs og beplantning. Flagstangen blev skænket af Greve Scheel Ryegård, til indvielsen af pladsen den 19. september 1935.

Alle borgere i Ejby og omegn kan få hejst byflaget på mærkedage, uanset om man er medlem af bylauget eller ej. Byflaget er byens, men bylauget står for vedligeholdelse af flag og bypladsen.

Bylaugets formål er at varetage borgernes fælles interesser i Ejby og omegn.
Sommerhusbeboere optages på lige fod med de faste beboere.

Medlemsskab

Ejby Bylaugs formål, er at varetage borgernes fælles interesse i Ejby og omegn.
Dette gør vi bl.a. ved at tilbyde…
- flagning fra bypladsen ved runde fødselsdage og andre begivenheder

- etablering af flagallé gennem Ejby ved konfirmationer

- afholdelse af fastelavn for børn, forældre og bedsteforældre

- afholdelse af Sct. Hans, i samarbejde med Bramsnæs Sejlklub

Meld dig ind i Ejby Bylaug. Det koster kun 100 kr. om året.

Kontakt

Henvendelse vedr. Ejby Bylaug
Plys (Kirsten) Baltzersen
Lorentzensvej 5, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46 40 53 26 / Mobil 20 49 53 26
Mail: plys-leif@privat.dk

Henvendelse vedr. flagning fra bypladsen

Kaj Hjort
Tlf. 46 40 58 56 / Mobil 22 38 88 05
Mail: kajbirte@mail.dk

Karl Johan Jensen
Mobil 58 18 65 60
Mail: inge@riberfelt.dk

Kontonr. 0333-0802 340 737